Potassium Sorbate

Chi tiết INCI

Tên
Potassium Sorbate
số Cas#
24634-61-5
Tên hóa học
Số EC
24634-61-5
UII
Mô tả
Potassium sorbate is a potassium salt of sorbic acid, a naturally occuringantimicrobial compound; used as a preservative
Quy định
0.006
Chức năng
Preservative, Fragrance
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less