Folic Acid

Chi tiết INCI

Tên
Folic Acid
số Cas#
59-30-3
Tên hóa học
Số EC
200-419-0
UII
Mô tả
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less