Biotin

Chi tiết INCI

Tên
Biotin
số Cas#
58-85-5
Tên hóa học
Số EC
200-399-3
UII
Mô tả
Biotin also called vitamin H (the H represents Haar und Haut, German words for "hair and skin"), vitamin B7 or vitamin B8 (in many countries like France, where vitamin B7 is used for inositol) is a water-soluble B vitamin.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less