Tocopheryl Acetate

Chi tiết INCI

Tên
Tocopheryl Acetate
số Cas#
7695-91-2
Tên hóa học
Số EC
231-710-0
UII
Mô tả
Tocopheryl acetate is a chemical compound that consists of acetic acid and tocopherol (vitamin E)
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less