Niacinamide

Chi tiết INCI

Tên
Niacinamide
số Cas#
98-92-0
Tên hóa học
Số EC
202-713-4
UII
Mô tả
Niacinamide is a form of vitamin B3(niacin), a water-soluble vitamin; used in cosmetics and personal care products as a conditioning agent.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less