Hydrogenated Lecithin

Chi tiết INCI

Tên
Hydrogenated Lecithin
số Cas#
92128-87-5
Tên hóa học
Số EC
295-786-7
UII
Mô tả
Hydrogenated Lecithin is an end-product of the controlled hydrogenation of Lecithin
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less