Yeast Beta-Glucan

Chi tiết INCI

Tên
Yeast Beta-Glucan
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Yeast Beta-Glucan is a carbohydrate fraction obtained from the hydrolysis of Yeast 
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less