Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Extract

Chi tiết INCI

Tên
Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Extract
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Brassica Oleracea Italica Extract is an extract of the Broccoli plant, Brassica oleracea L. Italica, Brassicaceae 
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less