Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract

Chi tiết INCI

Tên
Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Vaccinium Angustifolium Extract is an extract of the fruit of the Blueberry, Vaccinium angustifolium, Ericaceae
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less