Juglans Regia (Walnut) Leaf Extract

Chi tiết INCI

Tên
Juglans Regia (Walnut) Leaf Extract
số Cas#
84012-43-1
Tên hóa học
Số EC
281-688-1
UII
Mô tả
Juglans Regia (Walnut) Leaf Extract is an extract of the leaves of the walnut, Juglans regia.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2022. HNB

expand_less expand_less