Persea Gratissima (Avocado) Seed Extract

Chi tiết INCI

Tên
Persea Gratissima (Avocado) Seed Extract
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Persea Gratissima (Avocado) Seed Extract is the extract of the seeds of the avocado, Persea gratissima, Lauraceae. 
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less