Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract

Chi tiết INCI

Tên
Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract
số Cas#
8024-32-6
Tên hóa học
Số EC
232-428-0
UII
Mô tả
Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract is an extract of the fruit of the avocado, Perseagratissima
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less