Salvia Hispanica Seed Extract

Chi tiết INCI

Tên
Salvia Hispanica Seed Extract
số Cas#
93384-40-8
Tên hóa học
Số EC
297-250-8
UII
Mô tả
Salvia Hispanica Seed Extract is an extract of the seeds of Salvia hispanica.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less