Glycerin

Chi tiết INCI

Tên
Glycerin
số Cas#
56-81-5
Tên hóa học
Số EC
200-289-5
UII
Mô tả
Glycerin (also called glycerol) is a naturally occurring alcohol compound and a component of many lipids. Glycerin may be of animal or vegetable origin
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less