Azelaic Acid

Chi tiết INCI

Tên
Azelaic Acid
số Cas#
123-99-9
Tên hóa học
Số EC
204-669-1
UII
Mô tả
Quy định
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less