Helianthus Annuus Petal Extract

Chi tiết INCI

Tên
Helianthus Annuus Petal Extract
số Cas#
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Helianthus Annuus Extract is the extract of the whole plant, Helianthus annuus, Asteraceae.
Quy định
Chức năng
Anti-oxidant, Anti-hair loss, Humectant
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less