Caesalpinia Sappan Stem Extract

Chi tiết INCI

Tên
Caesalpinia Sappan Stem Extract
số Cas#
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Caesalpinia Sappan Stem Extract is the extract obtained from the stems of Caesalpinia sappan, Fabaceae.
Quy định
Chức năng
Skin-Conditioning Agent
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less