Red 7 Lake

Chi tiết INCI

Tên
Red 7 Lake
số Cas#
5281-04-9
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Quy định
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less