Phaseolus Angularis Seed Powder

Chi tiết INCI

Tên
Phaseolus Angularis Seed Powder
số Cas#
246536-72-1
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Phaseolus Angularis Seed Powder is the powder obtained from the dried, ground seeds of the Bean, Phaseolus angularis, Leguminosae
Quy định
Chức năng
Powder
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less