Linum Usitatissimum Seed Extract

Chi tiết INCI

Tên
Linum Usitatissimum Seed Extract
số Cas#
8001-26-1
Tên hóa học
Số EC
232-278-6
UII
Mô tả
Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract is an extract of the seeds of the linseed, Linumusitatissimum.
Quy định
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less