Bacillus/Polygonatum Odoratum Extract/Volcanic Ash Ferment Filtrate

  • Trang chủ
  • INCI
  • Bacillus/Polygonatum Odoratum Extract/Volcanic Ash Ferment Filtrate

Chi tiết INCI

Tên
Bacillus/Polygonatum Odoratum Extract/Volcanic Ash Ferment Filtrate
số Cas#
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Quy định
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2022. HNB

expand_less expand_less