Dioscorea Opposita Root Extract

Chi tiết INCI

Tên
Dioscorea Opposita Root Extract
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Dioscorea Opposita (Wild Yam) Root Extract is an extract of the roots of Dioscorea opposita.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less