Hibiscus Esculentus Fruit Extract

Chi tiết INCI

Tên
Hibiscus Esculentus Fruit Extract
số Cas#
91723-07-8
Tên hóa học
Số EC
294-510-2
UII
Mô tả
Hibiscus Esculentus Fruit Extract is an extract of the fruit of Hibiscus esculentus.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less