Arginine

Chi tiết INCI

Tên
Arginine
số Cas#
74-79-3
Tên hóa học
Số EC
200-811-1
UII
Mô tả
Arginine is a naturally occurring amino acid.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less