Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract

Chi tiết INCI

Tên
Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract
số Cas#
85251-63-4
Tên hóa học
Số EC
286-475-7
UII
Mô tả
Extract of apples, fruit of Pyrus malus tree.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less