Tetrapeptide-44

Chi tiết INCI

Tên
Tetrapeptide-44
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Tetrapeptide-44 is the synthetic peptide consisting of alanine, glycine, phenylalanine and proline.
Quy định
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less