Cyclopentasiloxane

Chi tiết INCI

Tên
Cyclopentasiloxane
số Cas#
541-02-6
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Cyclopentasiloxane (cyclomethicone) is a silicon-based cyclic compound; may be associated with environmental toxicity.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2022. HNB

expand_less expand_less