Dimethicone

Chi tiết INCI

Tên
Dimethicone
số Cas#
‎63148-62-9
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Dimethicone (also called polymethylsiloxane) is a silicon-based polymer used as a lubricant and conditioning agent.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less