Adenosine

Chi tiết INCI

Tên
Adenosine
số Cas#
58-61-7
Tên hóa học
Số EC
200-389-9
UII
Mô tả
Adenosine is a heterocyclic organic compound.
Quy định
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less