Palmitic Acid

Chi tiết INCI

Tên
Palmitic Acid
số Cas#
57-10-3
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Palmitic acid is a naturally occurring fatty acid
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less