Brassicamidopropyl Dimethylamine

Chi tiết INCI

Tên
Brassicamidopropyl Dimethylamine
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Babassuamidopropyl Dimethylamine is an amidoamine
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less