Cannabis Sativa Seed Oil

Chi tiết INCI

Tên
Cannabis Sativa Seed Oil
số Cas#
89958-21-4
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Hemp oil is extracted from the seeds of the Cannabis sativa plant.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less