Tocopherol

Chi tiết INCI

Tên
Tocopherol
số Cas#
54-28-4 (gamma)
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Tocopherols are a class of naturally occurring chemical compounds related to Vitamin E
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less