Allantoin

Chi tiết INCI

Tên
Allantoin
số Cas#
97-59-6
Tên hóa học
Số EC
202-592-8
UII
Mô tả
Allantoin is a naturally ocurring nitrogenous compound used as a skin conditioning agent.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2022. HNB

expand_less expand_less