Sargassum Fulvellum Extract

Chi tiết INCI

Tên
Sargassum Fulvellum Extract
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Sargassum Fulvellum Extract is the extract of the Alga, Sargassum fulvellum
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2022. HNB

expand_less expand_less