Sargassum Fusiforme Extract

Chi tiết INCI

Tên
Sargassum Fusiforme Extract
số Cas#
223751-79-9
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Sargassum Fusiforme Extract is an extract of the brown alga, Sargassum fusiforme.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less