Undaria Pinnatifida Extract

Chi tiết INCI

Tên
Undaria Pinnatifida Extract
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Undaria Pinnatifida Extract is an extract of the alga, Undaria pinnatifida.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2022. HNB

expand_less expand_less