Laminaria Japonica Extract

Chi tiết INCI

Tên
Laminaria Japonica Extract
số Cas#
223751-72-2
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Laminaria Japonica Extract is an extract of the Japan Kelp/Seaweed, Laminaria japonica, Laminariaceae
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less