Menthol

Chi tiết INCI

Tên
Menthol
số Cas#
1490-04-6
Tên hóa học
Số EC
216-074-4
UII
Mô tả
Menthol is a scent ingredient naturally found in peppermin oil; also manufactured synthetically on a large scale
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less