Sodium Lactate

Chi tiết INCI

Tên
Sodium Lactate
số Cas#
72-17-3
Tên hóa học
Số EC
200-772-0
UII
Mô tả
Sodium Lactate is a sodium salt of lactic acid.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less