Sodium Ascorbyl Phosphate

Chi tiết INCI

Tên
Sodium Ascorbyl Phosphate
số Cas#
66170-10-3
Tên hóa học
Số EC
425-180-1
UII
Mô tả
This ingredient is a salt of ascorbic acid (Vitamin C), used as an antioxidant.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less