Honey

Chi tiết INCI

Tên
Honey
số Cas#
8028-66-8
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Honey is a saccharic secretion gathered and stored by honey bees, Apis mellifera.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less