Glycolic Acid

Chi tiết INCI

Tên
Glycolic Acid
số Cas#
79-14-1
Tên hóa học
Số EC
201-180-5
UII
Mô tả
Gylcolic acid is an alpha hydroxy acid; used in chemical peels and anti-aging skin products; can irritate skin.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2023. HNB

expand_less expand_less