Lilium Candidum Flower Extract

Chi tiết INCI

Tên
Lilium Candidum Flower Extract
số Cas#
84776-67-0
Tên hóa học
Số EC
283-996-1
UII
Mô tả
Lilium Candidum Flower Extract is an extract of the flowers of the White Lily, Lilium candidum L., Liliaceae
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less