Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract

Chi tiết INCI

Tên
Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract
số Cas#
90063-52-8
Tên hóa học
Số EC
290-010-3
UII
Mô tả
Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit is a fruit of Citrus aurantifolia.
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less