Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract

Chi tiết INCI

Tên
Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract
số Cas#
92346-89-9
Tên hóa học
Số EC
296-174-2
UII
Mô tả
Citrus Limon Fruit Extract is an extract of the fruit of the Lemon, Citrus limon (L.), Rutaceae  
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less