Jojoba Oil/Macadamia Seed Oil Esters

Chi tiết INCI

Tên
Jojoba Oil/Macadamia Seed Oil Esters
số Cas#
-
Tên hóa học
Số EC
-
UII
Mô tả
Quy định
x
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less