Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract

Chi tiết INCI

Tên
Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract
số Cas#
92456-63-8
Tên hóa học
Số EC
296-241-6
UII
Mô tả
Actinidia Chinensis Fruit Extract is an extract of the fruit of the kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae 
Quy định
Chức năng
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less