Epilobium Fleischeri Flower/Leaf/Stem Extract

Chi tiết INCI

Tên
Epilobium Fleischeri Flower/Leaf/Stem Extract
số Cas#
849775-73-1
Tên hóa học
Số EC
0
UII
Mô tả
Epilobium Fleischeri Flower/Leaf/Stem Extract is the extract of the flowers, leaves and stems of Epilobium fleischeri, Onagraceae.
Quy định
x
Chức năng
Skin-Conditioning Agent
Ứng dụng

Thành phần

Đang tải dữ liệu

©Copyright 2024. HNB

expand_less expand_less